3 Şerit

İkinci belge “Yerli” odaklı geliyor!

İlki 2011-2014 yılları arasında yürürlükte olan Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’nin ikinci son dakika bir aksilik olmazsa yarın imzadan çıkacak. Yeni belgede, ‘yerli marka üretimi, sektörün markalaşması ve küresel rekabete açılması ve sektörün güçlenmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeler olmak üzere üç ana başlık öne çıktı.

Hedefler konusunda üst seviyede bulunan, ancak bu hedeflere ulaşma konusunda sektör tarafından pek de başarılı sayılmayan Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’nin birincisinden biraz daha farklı bir içerikle hazırlanan ikincinin hazırlıkları tamamlandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2016-2019 yıllarını kapsayacak olan yeni belgenin, yarın (16.Şubat.2016) onaydan çıkması bekleniyor,

YERLİ OTOMOBİL İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bakan Fikri Işık yerli otomobil ile test sürüşünde

Her ne kadar ilk belge, özellikle hedeflere ulaşılması konusunda eleştiriler alsa da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bu eleştirilere katılmadığını, ilk belge ve eylem planının tamamlanarak, sektöre önemli kazanımlar getirdiği belirtiyor.

05 Mayıs 2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilk belgede tenkit edilen konuların başında, çevreyi gözeten vergilendirme sistemi, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi, bir seferlik değil, bir sisteme dayalı hurda teşvik sisteminin tartışılmamış olması gibi konular geliyordu.

Yeni belge yerliyi gözetiyor

2019 yılına kadar yürürlükte kalacak olan yeni belgenin konunun tüm paydaşlarıyla yapılan çalıştay sonucunda son halini aldığını açıklayan Bakan Fikri Işık belgenin 27/12/2015 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu’na sunulduğunu, Başbakanlıktaki onay sürecinin ise tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, yeni belgede otomotiv sektörünün vizyonunun “Sahip olduğu yerli markaları ile dünya otomotiv pazarında söz sahibi olmak” şeklinde belirlendiğini dile getirdi.

 

Fikri IŞIK Yerli OtomobilÜç ana hedef belirlendi

Belgenin genel amacının “Güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi ve kendi ürettiği yerli markaları ile ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve katma değer oranını yükseltmek” olduğunu ifade eden Bakan Işık hedeflerinin ise 3 ana başlıkta toplandığını belirtti. Bakan’ın açıklamasına göre hedefler şöyle oluştu:

1- Yerli Marka Araç Üretimi İçin Gerekli Altyapıyı Oluşturmak

2- Sektörün Markalaşma Kabiliyetini ve Küresel Rekabet Gücünü Artırmak

3- Otomotiv Sektörünün Güçlendirilmesine Yönelik Hukuki ve İdari Düzenlemeler Geliştirmek

Gelecek hafta imzadan çıkması ve 2019’a kadar yürürlükte kalması beklenen İkinci Otomotiv sanayi Strateji Belgesinde öne çıkan başlıklar ise şöyle sıralanıyor:

Yerli Marka Elektrikli Otomobil üretimi,

Motor üretiminin desteklenmesi amacıyla Motor Mükemmeliyet Merkezi kurulması,

Uluslararası düzeyde hizmet verecek Otomotiv Test Merkezi kurulması,

Ülkemizde üretilmeyen katma değeri yüksek parçaların Ulusal Odak Projesi adı altında desteklenmesi,

Tedarik sanayimizde faaliyet gösteren firmaların verimlilik analizinin yapılarak verimliliğin artırılması,

Bürokrasinin azaltılması ve sektöre yönelik faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla sektöre yönelik işlemlerin tek elden yürütülmesi, Çevreye duyarlı araçların kullanımının yaygınlaşması.

Son dakika toplantısında talepler bakana iletildi

Mercedes’in Aksaray’da, Toyota’nın ise Adapazarı’nda yapacağı iki büyük yatırımın haberlerinin çıkmasının hemen ertesinde Otomotiv Sanayi Derneği temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Fikri Işık, sektör temsilcilerinden bir ölçü de belgeye girebilecek talepleri de aldı. 12 Şubat günü İstanbul’da gerçekleşen toplantıda sektör temsilcileri üç önemli konudaki beklentilerini ilettiler. Bunlar İlk dolum yağından alınan ÖTV’den vazgeçilmesi, yerli Tip onay belgesi konusunun bir an önce hayata geçirilmesi ve hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki Ulaştırma Bakanlığı engelinin kalkmasıydı. Bakan toplantıdan bu konularla yakından ilgileneceğini belirterek ayrıldı.

Hibrit teşviki gündeme gelmedi 

Gerek belgenin dışarı sızan kısmında, gerekse bakanın sanayicilerle yaptığı toplantıda dikkat çeken birkaç konu vardı. Bunlardan ilki daha önce Türkiye’de üretilmesi halinde, pazarda da teşvik edileceği söylenen hibrit araçların hiç gündeme gelmemiş olmasıydı.

Sektörün önemsediği ancak bakanla yapılan son toplantıda ‘dile getiremediği’ diğer iki konunun ilki, ‘Sektöre verilecek teşviklerin mutlaka belge içine alınması talebiydi. Üçüncü ve sektördeki herkesin önemsediği diğer talep ise ‘sağlıklı bir tartışma platformunun belge ile takvime bağlanması ve sektörü ilgilendiren vergi artışı gibi kararların ‘bir gece ansızın’değil bu platformda tartışılarak alınmasının önün açılmasıydı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir