3 Şerit

Bisikletli Ulaşım Transist’ te konuşuldu

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 18 Aralık 2015 Cuma günü İETT’ nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Transist kapsamında “Bisikletli Ulaşım Planlaması Çalıştayı” ile 9 farklı şehirden 22 yerel ve merkezi yönetim temsilcisi bir araya geldi.

a48b88a27ae94611a7b39ec9c69acdd6-480x268Bisikletli ulaşımda dikkate alınması gereken noktalar, bisikletli ulaşımın sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarındaki yeri, Kasım 2015’ te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yürürlüğe giren “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik”, kalkınma ajanslarının mali destek programlarında ve planlarında bisikletin yeri ve güvenli bisiklet yollarının tasarımı konuları ele alındı. Çalıştayın ikinci bölümünde, yerel yönetimlerin bisikleti ulaşım planlarına dahil etme sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.
Çalıştay dahilinde kent içi ulaşıma bisikletin entegre edilmesi hususunda yerel yönetimlerin11229759_10153323187701740_6371293683219186712_n dikkat etmesi gereken dört noktanın altı çizildi:
Katılımcı süreç: Bisiklet yolu güzergahının belirlenmesi noktasında vatandaşın da fikrinin alınması süreci.
Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon: Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ve yerel yönetimdeki farklı birimler arasında koordinasyon sağlanması.
Denetim kriterlerinin belirlenmesi: Yapılan çalışmaların takip edilmesi ve planlanan hale uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin  sağlanması.
İzleme ve değerlendirme süreci: Uygulamanın hangi mevzuatlarla ve kimin tarafından gerçekleştirileceğinin belirlenmesi.

10c15c8b54544e4fb2a53ed21add0a77-480x268“Bisikletin ulaşımdaki payı artırılmalı”

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Arzu Tekir, yerel yönetimlerin kendilerine bisiklet yolları için uzunluk hedefi koymak yerine bisikletin ulaşımdaki payını artırmaya yönelik hedefler koymaları gerektiğini belirtti. Tekir, “Planlanan hedeflerin, bisikletli ulaşımın kent ekonomisine katkısı, hava kalitesi ve halk sağlığına etkilerinin, gerçekçi analizlerle desteklenmesi gerekir. Yapılan planlarda ise insanların bisikleti ulaşım amaçlı kullanmaları öncelik olmalı; seçilen güzergahlar da insanların iş, okul gibi sıklıkla gittikleri yerlere ulaşabilecekleri şekilde planlanıp uygulanarak trafik yükünü azaltabilmelidir” diyerek görüşlerini ifade etti.

Çalıştaya katılan Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, politik kararlılığın önemini Lüleburgaz’da kent merkezinde gerçekleştirdiği yayalaştırma projesi örneğini vererek vurguladı. Farklı bakanlıkların bir araya gelerek, bisikletli ulaşımın geliştirilmesine ilişkin işbirliği yapmasının, ayrı ayrı yürütülen projelerden daha etkili sonuç vereceğini de sözlerine ekledi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir